Aktualne - Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie


Wydawca treści

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (IV)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (IV) Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe. Poddziałanie: 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (IV)

Projekt skierowany jest do 126 osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia* zarejestrowanych w PUP w Staszowie zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy. W ramach projektu przewidziano formy wsparcia : staże prace interwencyjne szkolenia jednorazowe środki na podjęcie...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (III)

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (III) Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe. ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę