Aktualne - Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie


Wydawca treści

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (III)

Projekt skierowany jest do 222 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP w Staszowie zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy nale ących do kategorii NEET*. W ramach projektu przewidziano formy   wsparcia   : staże bony   stażowe prace   interwencyjne ...

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (III)

Projekt skierowany jest do 154 osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia* zarejestrowanych w PUP w Staszowie zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy. W ramach projektu przewidziano formy wsparcia : staże prace interwencyjne szkolenia dotacje refundacje stanowisk pracy pośrednictwo...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę