Zakończone - Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie


Wydawca treści

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (III)

.       Projekt skierowany jest do 154 osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 roku życia* zarejestrowanych w PUP w Staszowie zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy. W ramach projektu przewidziano formy wsparcia : staże prace interwencyjne szkolenia dotacje ...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (II)

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (II) Źródło finansowania: Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (I)

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (I) Źródło finansowania: Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z...

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (II)

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (II) Źródło finansowania: Oś priorytetowa: 10. Otwarty rynek pracy Działanie: 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku...

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (I)

Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie staszowskim (I) Źródło finansowania: Oś priorytetowa: 10. Otwarty rynek pracy Działanie: 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę